item9
P5279352
b9ec3h
MJJbouwensloop045
MJJbouwensloop045a
IMG6918
item3
Burgerparticipatie0022
item1a

Complexe vraagstukken

Indema werkt aan complexe vraagstukken en opgaven van de overheid, non-profitorganisaties, het bedrijfsleven, en burgers en bij voorkeur aan vraagstukken waarin deze spelers samen komen.
 

Overtuiging & Passie

Het is onze overtuiging dat veel problemen allen kunnen worden opgelost als bestuurders, bedrijven, burgers en belangenbehartigers samenwerken. Maar echt samenwerken lukt om uiteenlopende redenen helaas lang niet altijd.

Onze passie ligt in het vinden van wegen om gezamenlijke doelen te realiseren en daar samen plezier aan te beleven. Dan komt betrokkenheid en inspiratie tot stand en komen duurzame integrale oplossingen binnen bereik.
 

Netwerk

Indema werkt in opdrachten van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties regelmatig samen met gedreven partners en professionals uit haar netwerk.

Met bezieling en respect voor culturen en belangen, investeren we in samenwerken aan oplossingen, verbeteringen en veranderingen.

Indema is in 1999 opgericht door Silvia de Ronde Bresser.

item4a

Profiel Silvia de Ronde Bresser

Na mijn studie Biologie te Leiden, ben ik 8 jaar bij de Koninklijke Shell Groep en ruim 4 jaar bij het Ministerie van
Verkeer & Waterstaat werkzaam geweest, in diverse functies op uiteenlopende terreinen. Sinds 1999 werk ik als (sociaal) ondernemer vanuit Indema in nauwe samenwerking met vele partners en professionals uit mijn netwerk aan complexe verander-, innovatie- en particpatietrajecten voor de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Aan alle opgaven werk ik resultaatgericht, analytisch en pragmatisch. Breng snel structuur in complexe vraagstukken aan ontwikkel visies, concepten en strategieŽn en implementeer ze bij voorkeur ook. Ik zorg daarbij voor enthousiasme en draagvlak bij management en medewerkers. Ik zet in op echte verbinding tussen alle betrokken partijen en het versterken van alle betrokkenen ten behoeve van een gezamenlijk resultaat.

Chris Webdesign ©

f785b605h
item6
Silviaveelkleurenn
item2
item4

Telefoon: 06 241 084 15
E-mail: silvia@indema.eu

twitter linkedin facebook item5a